Mültecilerin çalışma esasları belirlendi

Mültecilerin veya ikincil koruma statüsü sahibi kişilerin Türkiye’de çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik yayımlandı.
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi kişiler statü almasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilecek.

AMAÇ SURİYE SERMAYESİ VE NİTELİKLİ İŞGÜCÜ

Yaklaşık 3 buçuk mülteciye kapılarını açan ve 10 milyar doların üzerinde harcama yapan Türkiye, savaştan kaçanların sosyal ve ekonomik hayata katılımı konusunda da adımlar atmaya devam ediyor. Özellikle Suriyeli nitelikli işgücünden yararlanmak, ülke sermayesini çekmek amaçlanıyor. Bu yasa ile ülkemizde bulunan Suriyelilerin kayıtdışı çalıştırılması da önlenmiş olacak.

ASGARİ ÜCRET YASADA

İlgili yasaya göre, başvuru sahibi ve şartlı mülteci statüsü sahibi kişiler çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almakla yükümlü olacak. Çalışma izni başvurusu uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra yapılabilecek. Asgari ücretin altında ücret ödenemeyecek. Geçerli çalışma iznine sahip olmak, başvuru sahibi ve şartlı mülteci sayılan yabancılara Türkiye’de mutlak kalış hakkı sağlamayacak. Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak başvuru sahibi ve şartlı mülteci statüsü sahibi yabancılar, çalışma izninden muaf tutulacak.